„Klinika języka” jest inicjatywą skierowaną do wszystkich, którzy czują potrzebę poprawnego mówienia. Do tych, którzy mają dość łamańców językowych rodem z korporacji i znają podstawową prawdę, że Naród bez języka traci duszę. W ramach tego projektu Fundacja Aktywny Mińsk Mazowiecki zaprosiła na cykl warsztatów – spotkań dyskusyjnych, połączonych z grami i ćwiczeniami, które miały na celu popularyzowanie często zapominanego polskiego języka literackiego, rozwijanie umiejętności posługiwania się polszczyzną i uczenie poszanowania dla jej wartości, jako mowy ojczystej. W zajęciach warsztatowych udział wzięli animatorzy kultury, samorządowcy, aktywiści z organizacji pozarządowych oraz panie z KGW, co przełożyło się na doskonalenie i promocję poprawnych form posługiwania się polszczyzną. Ponadto, dzięki współpracy z uczelniami partnerskimi, czyli Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną oraz Warszawską Wyższą Szkołą Biznesu w realizacji warsztatów udział wzięli ludzie młodzi, który podnieśli swój poziom otwartości komunikacyjnej, nauczyli się i wdrożyli w życie skuteczne techniki komunikacyjne.

Wyszliśmy z założenia opartego o opinię światowych mistrzów sztuki oratorskiej, że istnieje kilka podstawowych zasad, które wystarczy opanować, by zawsze właściwie wypadać podczas wystąpień. Na początku uczestnicy warsztatów zdawali sobie sprawę z ważności wystąpień publicznych, ale jednocześnie bardzo się ich bali. Zaznaczali, że stres odbiera lotność umysłu i odwagę, uniemożliwiając zaprezentowanie się. Jednym z głównych źródeł tego stresu była obawa o to, że dana wypowiedź nie zainteresuje ludzi. Obawiali się tego, że nie mieli o czym mówić, albo nie wiedzieli, jak coś powiedzieć w sposób, który jest sensowny dla innych. Podczas warsztatów mogli zrozumieć, że nie ma dobrych mówców bez praktyki, a sztuki dobrego przemawiania można się nauczyć. Przekonali się, że sprawne i świadome władanie językiem jest niezwykle użyteczną kompetencją we współczesnym życiu społecznym i zawodowym. Uczestnicy podczas warsztatów dążyli do osiągnięcia jak największej naturalności, gdyż to ona jest jedną z najważniejszych cech dobrego mówcy. Poznali zasady i sposoby na przygotowanie solidnego wystąpienia oraz zdobyli umiejętności świadomego kontrolowania i prowadzenia głosu, jak również posługiwania się m.in. szczególnym rodzajem gestykulacji i mimiki oraz językiem ciała, co pozwoliło im zbudować solidny warsztat i podnieść kompetencje w zakresie wystąpień publicznych czyniąc je bardziej autentycznymi.

Cykl warsztatów „Nie kalecz. Język nasz poobijany” rozpoczął się analizą wystąpień, przemówień, wywiadów. Wspólnie z uczestnikami podzieliliśmy język polski na: język urzędowy, język wypowiedzi publicznej i przemówienia, język potoczny oraz język literacki.  Ułożyliśmy własne wersje wystąpień na różne okazje. W tej części warsztatów odbyło się również spotkanie z logopedą i rozmowa o zasadach akcentowania w języku polskim oraz warsztaty mówienia. Kolejne zajęcia dotyczyły pisania. Omówiliśmy zasady tworzenia listu, notatki, podania, sprawozdania i informacji. W kolejnym cyklu warsztatów, czyli „Magicznym wehikule narracji” uczestnicy ćwiczyli jaka jest siła ich argumentów, czym są argumenty ad personam i kiedy można, a kiedy nie należy ich stosować. Czy i jak przerwać przeciwnikowi, jak nie dać się zbić z pantałyku i bronić swojej racji. Zatem wszystko to, co z osoby umiejącej posługiwać się językiem ojczystym czyni atrakcyjnego rozmówcę. Zajęcia obserwował logopeda, który podpowiadał jak poprawnie używać aparatu mowy, wzmacniać wypowiadane treści akcentami logicznymi. Warsztaty były uzupełnione o prelekcje dotyczące inspiracji drzemiących np. w wystąpieniach zagranicznych, z których można czerpać budując własny warsztat retoryczny.

Zajęcia warsztatowe prowadzone były przez następujących specjalistów:

a) Mariusz Zagórski – doktor nauk humanistycznych, filolog klasyczny i literaturoznawca, w przeszłości pracownik naukowy Wydziału Polonistyki UW, autor tekstów naukowych oraz literackich, tłumacz poezji starożytnej. Gościł z wykładami na wielu zagranicznych uniwersytetach, m.in. w Berlinie, Rzymie i Oksfordzie. Ma również doświadczenie biznesowe. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z wystąpień publicznych i warsztatów pisarskich. Do niedawna główny specjalista w Biurze ds. Wystąpień i Patronatów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, obecnie dyrektor w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz wykładowca akademicki.

b) Jacek Mroczek – psycholog społeczny specjalizujący się w psychologii mediów, rynku i reklamy, negocjacjach. Uzyskał dyplom przygotowując pracę badawczą na temat skutecznych metod reagowania na kampanię negatywną. Praktykę medialną zdobywał w Tygodniku Solidarność, Radiu Kolor i Telewizji Polskiej. Przed ponad szesnaście lat był dziennikarzem, pełnił też kierownicze stanowiska w mediach.

c) Maciej Chudkiewicz – dziennikarz telewizyjny, prasowy i radiowy. Publicysta, mówca, wykładowca. Ostatnio znany głównie z prowadzenia programów publicystycznych w TVP. Wykładowca dwóch uczelni wyższych. Certyfikowany, doświadczony trener grupowy i coach. Od lat prowadzi warsztaty dotyczące między innymi komunikacji, integracji i wyznaczania celów.

Zadanie „Klinika języka” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2022