Zamiast uroczystości… są Ojcowie Niepodległości

Warunki pandemii uniemożliwiają uczestniczenie w tradycyjnych obchodach Święta Niepodległości, jednak Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej wraz z Fundacją Aktywny Mińsk Mazowiecki przygotowało dla mieszkańców powiatu mińskiego wystawę, która w bezpieczny sposób, już od sierpniowego jubileuszu stulecia Bitwy Warszawskiej stanowi podstawę do odbycia ciekawej indywidualnej lekcji historii i patriotyzmu.

Ekspozycje wystawy „Ojcowie Niepodległości” są jednym z elementów zadania „Ziemia Cudu nad Wisłą” realizowanego w 2020 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej dzięki Programowi Wieloletniemu „Niepodległa”. W lecie i wczesną jesienią ekspozycjom towarzyszyły także zajęcia edukacyjne. Wstępna część wystawy zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego.

Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. – Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali, pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku wolności – podkreśla Piotr Gójski będący Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej. Jak dodaje, zadanie „Ziemia Cudu nad Wisłą”, w ramach którego odbywają się ekspozycje wystawy, już w swoich założeniach kierowane jest do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców, uwzględniającego grupy społeczne o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych.

– Dzięki współpracy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej z licznymi kołami gospodyń wiejskich ze terenu powiatu mińskiego dokładamy wszelkich starań, by w wydarzeniach realizowanych w ramach zadania wzięły udział osoby starsze, szczególnie pochodzące ze społeczności wiejskich – zaznacza prezes Gójski. Od sierpnia wystawa była prezentowana w Mińsku Mazowieckim, w gminie Jakubów, Kałuszyn, Latowicz oraz Dębe Wielkie, a obecnie można się z nią zapoznać przy Pomniku Niepodległości w Cegłowie na placu Anny Jagiellonki. Bezpieczny plenerowy charakter wystawy z pewnością stanowi godną namiastkę patriotycznych obchodów 11 listopada, do jakich przyzwyczaiły nas ubiegłe lata, a teraz uniemożliwiła pandemia.