Co robimy?

Kim jesteśmy?

Zarząd Fundacji Aktywny Mińsk Mazowiecki

Krzysztof Miąsko

Krzysztof Miąsko – Prezes Fundacji

Absolwent politologii i bezpieczeństwa narodowego na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. W 2018 roku na wydziale zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu uzyskał dyplom Master of Business Administration. Zawodowo od 2007 roku związany z polskim rynkiem kapitałowym, sektorem finansowym i bankowym. Z zamiłowania działacz społeczny i samorządowy. Od 2018 roku radny miasta Mińsk Mazowiecki, od 2019 roku prezes Fundacji Aktywny Mińsk Mazowiecki.

W ostatnim czasie współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi. Jest inicjatorem i organizatorem społecznych akcji patriotycznych, charytatywnych, oraz projektów aktywizujących lokalną społeczność oraz działań na rzecz potrzebujących.

Krzysztof Śledziewski

Krzysztof Śledziewski – Wiceprezes Fundacji

Jako prawnik jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto ukończył aplikację prokuratorską, studia podyplomowe z zakresu administracji samorządowej oraz MBA. Jako manager posada bardzo bogaty dorobek zawodowy w dziedzinie ochrony zdrowia, inwestycji i administracji. Obecnie związany jest z branżą energetyczną.

Od lat aktywnie włącza się w działalność społeczną, był m.in. wolontariuszem w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mińsku Mazowieckim, gdzie udzielał bezpłatnych porad prawnych, a w latach 2002-2006 pełnił funkcję radnego w gminie Kałuszyn. Jest także Sądowym Kuratorem Społecznym w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim oraz społecznie pełni funkcję wiceprezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Mechanik”.

Sylwia Idźkowska

Sylwia Idźkowska – Skarbnik Fundacji

Jest specjalistką w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi. Ukończyła Akademię Leona Koźmińskiego, Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej oraz uzyskała dyplom Master of Business Administration.

Obecnie zawodowo związana z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, w przeszłości m.in. z Fundacją Europejskie Centrum Przedsiębiorczości oraz mińskim samorządem. Pracowała także w sektorze badań marketingowych. Koncentruje się na kwestiach zarządzania kadrami oraz organizacją pracy managerów. Od lat angażuje się w liczne akcje społeczne i charytatywne.

Po co jesteśmy?

Cele Fundacji Aktywny Mińsk Mazowiecki

Kontakt

Prosimy o kontakt drogą elektroniczną:

fundacja@aktywnyminsk.pl

Adres do korespondencji:

Fundacja Aktywny Mińsk Mazowiecki ul. Nadrzeczna 20 lok. 6 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska

Inne dane Fundacji:

KRS 0000795572 NIP 8222377034 REGON 383917138